English | 嶄猟           
 Home  Contemporary Music  Repertoire  Calendar  Contact Us
  
 
 
 
Key Members
Resident Musicians
 
Violin: Zheng Weimin, Tian Junjun, Shen Danfeng
Viola: Liu Nian, Lv Xiang, Yu Haifeng
Cello: Luo Weixi, Cai Jingjing
Doublebass: Luo Xu
Flute: Yao Jing
Oboe: Liu Di
Bassoon: Hu Yu
Trumpet: Li Xiaonan
Piano: Li Wenwen, Zhu Linlei,
     Yu Xiangjun, Huang Shuo,
     Tang Jin
Percussion: Yan Haocheng
Conductor: Zhu Linlei
 
 
 
 
   
 
   
   
 
 
ELA Shanghai @2020 All Rights Reserved